Thuis

Wie ben ik

Yoga

Toegepaste Yoga

Bedrijfs Yoga

Muziek

Duo JollyF

Evenementen

Workshops

Foto's

Cursusdata

Reacties

 

Sinds een aantal jaren ben ik ook actief als yogadocente bij instellingen zoals de stichting Zienn en de GGZ Friesland. Mijn ervaring is dat yoga ook daar een stimulans is voor de intrinsieke motivatie en stressreducerend werkt. De specifieke motorische gevolgen van het ziektebeeld en de medicatie, soms in combinatie met alcohol en- of drugsgebruik, vragen om individuele aandacht en een uitgewerkt bewegingsprogramma.
De groepsdynamiek is echter ook van invloed en er is
gebleken dat de Yogasessies bijdragen aan de rust in de groep.

Voor nadere informatie verwijs ik naar de
module toegepaste Yoga in de bijlage.